Вторник, 15 Октомври 2019

И още нещо

Реклама

Партньори

TOMIK 92
Дизайн и предпечат

От най-обикновената визия до уникален дизайн на Вашата визитка, дипляна, реклама и всички рекламни материали.

По желание на клиента създаваме растерни, векторни и илюстративни лога, визии за реклами, билборди и т.н.

Създаваме файлове за рекламни карета във вестници, списания, рекламни брошури, Интернет...

Неограничени възможности за информация: текстова, графична или снимкова.

 

 
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside