Вторник, 15 Октомври 2019

И още нещо

Реклама

Партньори

TOMIK 92
Мисли

“Нищо истински ценно не може да бъде постигнато в резултат на амбиция или обикновено чувство за дълг. То може да бъде постигнато само чрез любов и преданост към хората и към действителните неща”

Алберт Айнщайн

 

“Въображението е еднакво по значение с обучението”

Алберт Айнщайн

 

“Качеството не е акт. То е навик.”

Аристотел

 
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside